Azərbaycan tolerantlıq nümunəsi kimi dünyada ən öndə gedən ölkələrdən biridir.