Məscid və kilsələr yan-yana – dünyaya örnək tolerantlıq modeli