Varazqun məbədi

Varazqun məbədi – Laçın rayonunda yerləşən qədim alban abidəsidir. Məbədin ətrafında Varazxan adlı kəndin xarabalıqları vardır.

Məbədin ilk adının Varazxan və ya Varazqun olduğu güman edilir. Abidə II-V əsrlərdə Qafqaz Albaniyası dövründə tikilmiş və xarabalıqları günümüzə qədər qalmışdır.

Dağlıq ərazidə tikilmiş olan məbədin ərazisindən 7-ci əsrə aid qədim Alban qəbiristanlığının qalıqları, həmçinin XVI əsr Səfəvilər dövlətinə aid sikkələr tapılmışdır.

  1. “Varazgun Temple”, Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan, 19 November 2020.  http://mct.gov.az/en/common-news/13328.